logo

JAKOŚĆ I TECHNOLOGIA, KTÓREJ OCZEKUJESZ OD CANON.

PLUS PROMOCJA NA OBIEKTYWY.

x

WAŻNE:

Realizacja zgłoszenia może opóźnić się w przypadku, gdy przesłane informacje okażą się niepełne, np. z następujących powodów:

Brak kopii dowodu zakupu - Paragon/faktura
Potwierdzenie uiszczenia kwoty zamówienia, wraz z tym VAT – W przypadku zakupów intenetowych.
Brak ważnego – Numeru seryjnego oraz numer EAN

Ta promocja dobiegła końca. Dodatkowe pytania można przesłać na adres:cashback@claim-lookup.com